​Akasaka Kilsəsi İctimaiyyətlə Əlaqələr Jurnalı

​AKASAKA  YOLU

​Yol kəsişməsi dekabr 2020

qapaq

クロスロード1ai.png

​Yol kəsişməsi iyul 2020

qapaq

クロスロード表紙・裏2020.png

1

クロスロード2ai.png

2

クロスロード3ai.png
K1.png
K2.png

​PDF formatında baxmaq üçün klikləyin

​Arxa qapaq

クロスロード4ai.png
裏.png

​Crossroads İyul 2019 buraxılışı

19.1png.png

qapaq

クロスロード中.*ai.png
19.4.png